HIKARUくんのキャラクター

HIKARUくんのキャラクター

お誕生日プレゼントのご依頼で描かせて頂きました。